INTEGRITETS- OCH COOKIESPOLICY

I samband med att du kontaktar oss eller ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Den här webbplatsen sparar kakor på din dator. Kakor används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att komma ihåg dig. Vi använder kakor för att förbättra och anpassa din upplevelse av webbplatsen, sammanställa statistik och göra analyser om våra besökare på webbplatsen och i andra medier. Data från kakor används även till att erbjuda dig personlig marknadsföring och annonser. Om du avböjer så kommer vi inte att spåra dig när du besöker vår webbplats. För att kunna respektera dina önskemål måste vi dock placera en kaka i din webbläsare så att våra system kan se till att du inte spåras.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar för kunder, anställda och leverantörer:

 • Namn
 • Adress (kund, faktura och leveransadress)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Fastighetens utformning och fönster samt historiska och framtida leveransönskemål
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Vi sparar dina uppgifter för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 18 månader, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen. Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från kontakten. De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Leverantörer

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantör kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, sociala medier, tryckerier, servicetekniker, säljagenter, kommunikationsoperatörer. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana leverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

 • Till Google för att spåra din användning av vår hemsida och skapa personliga annonser och marknadsföring för en bättre och mer riktad annonsering. Klicka här för att läsa mer om hur Google lagrar och använder din data och information.
 • Till Hubspot för spårning av hur du navigerar och vilka länkar du klickar på i vår hemsida.

Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.
 • Skatteverket vid bearbetning av RUT.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

För att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehöriga så vidtar vi lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till information om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

 • RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har alltid rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

 • RÄTT TILL RADERING

Vi lagrar endast personuppgifter så länge det uppfyller vårt syfte med behandling av dina personuppgifter, eller krävs enligt lag. Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

 • RÄTT TILL INVÄNDNING

Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

 • KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

ANSVAR

DreamClean Sweden AB (554191-5707) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

KONTAKTPERSON

Christian Jebrail är ansvarig kontaktperson för integritet och personuppgifter på DreamClean AB. Du når honom på: Telefon: 036 - 14 15 00 E-post: info@dreamclean.nu